QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA VỀ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG CẤP

 

 

Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng anh và Ứng dụng công nghệ thông tin: xem tại đây

Attachments

Gọi cho tôi