THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ III NĂM HỌC 2022 – 2023

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Học kỳ III năm học 2022 – 2023.

  • TKB Chuyên ngành Sinh viên 2 cơ sở xem theo mã lớp học chuyên ngành (Dành cho HSSV KHÓA 15): Xem tại đây
  • TKB Môn chung Khóa 15: Xem tại đây
  • TKB Văn Hóa Phổ Thông (Hệ 2,5 năm) Khóa 14 + Khóa 15: Xem tại đây
  • Kế hoạch thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp – Khóa 14: xem tại đây
  • TKB Chuyên ngành Khóa 15 (Bổ sung): Xem tại đây
  • TKB Văn hóa phổ thông (Hệ 2,5 năm) Khóa 14: Xem tại đây

Attachments

Gọi cho tôi