THÔNG BÁO LỊCH ÔN – LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – THÁNG 5.2023

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH ÔN – LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG THÔNG TIN CƠ BẢN.

HỌC SINH – SINH VIÊN VUI LÒNG XEM KỸ LỊCH ÔN, THI VÀ DANH SÁCH CHIA NHÓM.

I. LỊCH ÔN THI: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

II. LỊCH THI: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

III. DANH SÁCH CHIA NHÓM ÔN 

IV. DANH SÁCH CHIA NHÓM THI:

Attachments

Gọi cho tôi