Thông tin việc làm bán thời gian

Nơi đăng tải những thông tin việc làm bán thời gian

Xem chi tiết

Thông tin các đơn vị thực tập

Hỗ trợ giới thiệu thông tin các đơn vị thực tập của các ngành đào tạo đến học viên

Xem chi tiết

Việc làm sau tốt nghiệp

Nhà Trường hỗ trợ giới thiệu thông tin các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng đến các bạn học viên mới tốt nghiệp và cựu sinh viên

XEm chi tiết

Ký túc xá – phòng trọ

Thông tin về ký túc xá, giới thiệu phòng trọ, tiết kiệm chi phí hơn khi chúng ta ở ghép với nhau

Xem chi tiết