Mẫu đơn phòng đào tạo

Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn cập nhật danh sách các mẫu đơn. Sinh viên khi sử dụng có thể tải xuống, in ra và điền đầy đủ thông tin trước khi làm việc với phòng Đào tạo.

1. Đơn xin bảo lưu: áp dụng cho sinh viên đã hoàn thành học kỳ đầu tiên, không áp dụng đối với học kỳ cuối. Link download

2. Đơn xin nhập học lại: áp dụng với sinh viên đang tạm thôi học đã đăng ký bảo lưu. Link download

3. Đơn xin học lại không theo kế hoạch: áp dụng dành cho học viên không hoàn thành môn học để đăng ký học lại . Link download

4. Đơn xét miễn môn, chuyển điểm: áp dụng cho học viên muốn xét miễn môn, chuyển điểm đối với môn đã từng học. Link download

5. Đơn xin tạm hoãn thi lần 1: áp dụng 1 lần duy nhất cho môn học cần đăng ký hoãn thi. Link download

6. Đơn xin phúc khảo điểm thi: áp dụng khi sinh viên cảm thấy điểm thi thấp cần nhà trường xem xét lại. Link download

7. Đơn xin chuyển trường: áp dụng khi sinh viên cần chuyển học sang trường khác: Link download

8. Đơn xin chuyển lớp, chuyển ngành: áp dụng cho sinh viên đang học cần thay chuyển lớp hoặc ngành học. Link download

9. Đơn xin phép nghỉ học: áp dụng khi sinh viên cần xin phép nghỉ một hoặc nhiều buổi học. Link download

10. Đơn xin thi lần 2 kết thúc học phần: áp dụng cho sinh viên thi không đạt lần 1 cần thi lại lần 2. Link download

11. Đơn xin miễn môn học – học 2 ngành tại trường: áp dụng cho sinh viên đăng ký học 2 ngành cần miễn học môn chung. Link download

12. Đơn xin gia hạn học phí: áp dụng khi sinh viên chưa hoàn thiện học phí cần gia hạn thời gian đóng. Link download

13. Mẫu vay vốn: áp dụng khi sinh viên cần hỗ trợ chi phí học tập. Link download

 

 

 

Attachments

Gọi cho tôi