Điểm lớp điều dưỡng 01DD11A1+01DD11C1

 1. Nhập môn ngành Điều dưỡng
 2. Y học cơ sở
 3. Dược lý
 4. Điều dưỡng cơ sở 1
 5. Điều dưỡng cơ sở 2
 6. Chăm sóc người bệnh Nội khoa
 7. Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa
 8. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
 9. Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm
 10. Chăm sóc người bệnh lão khoa
 11. Chăm sóc người bệnh chuyên khoa
 12. Y tế cộng đồng
 13. Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe
 14. Kiểm soát nhiễm khuẩn
 15. Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng
 16. Chăm sóc sức khỏe trẻ em
 17. Thực tập tốt nghiệp:

Gọi cho tôi