CHIA NHÓM VÀ LỊCH THI TAY NGHỀ T9.2019 KHỐI CS SỨC KHỎE

I. NGÀNH DƯỢC SĨ

II. NGÀNH Y SĨ

III. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi tay nghề T9.2019

 

 

 

 

 

 

Attachments

Gọi cho tôi