DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ “KHÔNG ĐẠT” – HỌC KỲ I (2022 – 2023)

Phòng Đào Tạo thông báo danh sách sinh viên có kết quả thi lần 1 “Không đạt” – Học kỳ I – Năm học 2022-2023

– Học sinh, sinh viên có kết quả không đạt, đăng ký tham gia thi lần 2.

– Trường hợp HSSV không đăng ký tham gia thi lần 2 sẽ học lại môn.

 

  1. Khóa 15: hssv xem tại đây
  2. Khóa 14 (Văn hóa phổ thông) : hssv xem tại đây
  3. Khóa 14 (Chuyên ngành): hssv xem tại đây
  4. Khóa 13: hssv xem tại đây

 

Attachments

Gọi cho tôi