Điểm lớp Điều dưỡng 02DD11A1+02DD11C1

 1. Nhập môn ngành Điều dưỡng:
 2. Y học cơ sở:
 3. Dược lý:
 4. Điều dưỡng cơ sở 1
 5. Điều dưỡng cơ sở 2:
 6. Chăm sóc người bệnh Nội khoa:
 7. Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa:
 8. Chăm sóc sức khỏe trẻ em
 9. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình:
 10. Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm:
 11. Chăm sóc người bệnh lão khoa:
 12. Chăm sóc người bệnh chuyên khoa:
 13. Y tế cộng đồng
 14. Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe
 15. Kiểm soát nhiễm khuẩn:
 16. Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng:
 17. Thực tập tốt nghiệp:

Gọi cho tôi