KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VĂN HÓA PHỔ THÔNG – KHÓA 13

PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 13

* GHI CHÚ:

 • MÔN VĂN & MÔN SINH HỌC – PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ THÔNG BÁO SAU
 • HSSV HỌC TRẢ NỢ MÔN NHƯNG ĐIỂM VẪN CHƯA ĐƯỢC CẬP NHẬT – VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN VÀO LINK SAU: https://forms.gle/ohbu1aqMcc81up7CA
 • HSSV THẮC MẮC VỀ ĐIỂM MÔN HỌC VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN VÀO LINK SAU: https://forms.gle/ohbu1aqMcc81up7CA

1. Môn Toán 10: Xem tại đây

2. Môn Toán 11: Xem tại đây

3. Môn Toán 12: Xem tại đây

4. Môn Lý 10: Xem tại đây

5. Môn Lý 11: Xem tại đây

6. Môn Lý 12: Xem tại đây

7. Môn Hóa 10: Xem tại đây

8. Môn Hóa 11: Xem tại đây

9. Môn Hóa 12: Xem tại đây

10. Môn Sử 10 (dành cho hssv ngành Hướng dẫn du lịch): Xem tại đây

11. Môn Sử 11(dành cho hssv ngành Hướng dẫn du lịch): Xem tại đây

12. Môn Sử 12(dành cho hssv ngành Hướng dẫn du lịch): Xem tại đây

13. Môn Địa 10(dành cho hssv ngành Hướng dẫn du lịch): Xem tại đây

14. Môn Địa 11(dành cho hssv ngành Hướng dẫn du lịch): Xem tại đây

15. Môn Địa 12(dành cho hssv ngành Hướng dẫn du lịch): Xem tại đây

16. Môn Sinh 10: Xem tại đây

17. Môn Sinh 11: Xem tại đây

18. Môn Sinh 12: Xem tại đây

19. Môn Văn 10: Xem tại đây

20. Môn Văn 11: Xem tại đây

21. Môn Văn 12: Xem tại đây

Attachments

 • pdf LÝ 11
  File size: 288 KB Downloads: 40
 • pdf LÝ 12
  File size: 267 KB Downloads: 43
 • pdf SỬ 10
  File size: 210 KB Downloads: 41
 • pdf SỬ 11
  File size: 210 KB Downloads: 45
 • pdf SỬ 12
  File size: 210 KB Downloads: 44
 • pdf TOÁN 10
  File size: 288 KB Downloads: 43
 • pdf TOÁN 11
  File size: 282 KB Downloads: 43
 • pdf TOÁN 12
  File size: 283 KB Downloads: 43
 • pdf ĐỊA 10
  File size: 210 KB Downloads: 43
 • pdf ĐỊA 11
  File size: 210 KB Downloads: 43
 • pdf ĐỊA 12
  File size: 210 KB Downloads: 42
 • pdf HÓA 10
  File size: 334 KB Downloads: 45
 • pdf HÓA 11
  File size: 313 KB Downloads: 50
 • pdf HÓA 12
  File size: 316 KB Downloads: 41
 • pdf LÝ 10
  File size: 286 KB Downloads: 43
 • pdf TOÁN 12
  File size: 283 KB Downloads: 44
 • pdf LÝ 11
  File size: 246 KB Downloads: 44
 • pdf LÝ 11
  File size: 288 KB Downloads: 42
 • pdf TOÁN 12
  File size: 281 KB Downloads: 46
 • pdf TOÁN 12
  File size: 277 KB Downloads: 41
 • pdf SỬ 11
  File size: 210 KB Downloads: 39
 • pdf SỬ 12
  File size: 210 KB Downloads: 41
 • pdf SỬ 10
  File size: 210 KB Downloads: 40
 • pdf ĐỊA 12
  File size: 210 KB Downloads: 39
 • pdf TOÁN 12
  File size: 281 KB Downloads: 42
 • pdf TOÁN 10
  File size: 446 KB Downloads: 38
 • pdf SINH 11
  File size: 242 KB Downloads: 38
 • pdf SINH 12
  File size: 253 KB Downloads: 39
 • pdf SINH 10
  File size: 262 KB Downloads: 46
 • pdf HÓA 12
  File size: 568 KB Downloads: 37
 • pdf VĂN 11
  File size: 278 KB Downloads: 33
 • pdf VĂN 10
  File size: 290 KB Downloads: 30
 • pdf VĂN 12
  File size: 270 KB Downloads: 36
 • pdf HÓA 10
  File size: 337 KB Downloads: 28

Gọi cho tôi