KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VĂN HÓA PHỔ THÔNG – KHÓA 14

PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 14

 1. TOÁN 10: Xem tại đây
 2. TOÁN 11: Xem tại đây
 3. TOÁN 12: Xem tại đây
 4. HÓA 10: Xem tại đây
 5. HÓA 11: Xem tại đây
 6. HÓA 12: Xem tại đây
 7. LÝ 10: Xem tại đây
 8. SINH 10: Xem tại đây
 9.  VĂN 10: Xem tại đây
 10. VĂN 10 (GV Nguyễn Phúc Thiện): Xem tại đây
 11. VĂN 11: Xem tại đây
 12. VĂN 12: Xem tại đây

 

Attachments

 • pdf SINH 10
  File size: 206 KB Downloads: 43
 • pdf TOÁN 10
  File size: 217 KB Downloads: 44
 • pdf TOÁN 11
  File size: 393 KB Downloads: 41
 • pdf TOÁN 12
  File size: 209 KB Downloads: 43
 • pdf HÓA 10
  File size: 230 KB Downloads: 39
 • pdf HÓA 11
  File size: 224 KB Downloads: 38
 • pdf HÓA 12
  File size: 225 KB Downloads: 36
 • pdf LÝ 10
  File size: 207 KB Downloads: 40
 • pdf HÓA 10
  File size: 230 KB Downloads: 40
 • pdf HÓA 11
  File size: 224 KB Downloads: 35
 • pdf HÓA 11
  File size: 224 KB Downloads: 37
 • pdf HÓA 12
  File size: 225 KB Downloads: 37
 • pdf HÓA 12 - MỚI
  File size: 344 KB Downloads: 36
 • pdf HÓA 11 - MỚI
  File size: 337 KB Downloads: 36
 • pdf TOÁN 12 - MỚI
  File size: 183 KB Downloads: 37
 • pdf TOÁN 10
  File size: 238 KB Downloads: 37
 • pdf TOÁN 11
  File size: 219 KB Downloads: 45
 • pdf HÓA 10
  File size: 343 KB Downloads: 40
 • pdf VĂN 10
  File size: 179 KB Downloads: 41
 • pdf LÝ 10
  File size: 297 KB Downloads: 38
 • pdf SINH 10
  File size: 166 KB Downloads: 42
 • pdf LÝ 10
  File size: 285 KB Downloads: 43
 • pdf SINH 10
  File size: 166 KB Downloads: 38
 • pdf VĂN 12
  File size: 214 KB Downloads: 33
 • pdf VĂN 10
  File size: 213 KB Downloads: 29
 • pdf VĂN 11
  File size: 306 KB Downloads: 30

Gọi cho tôi