LỊCH ÔN VÀ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ – TRUNG CẤP THÁNG 09/2021

lỊCH ÔN VÀ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ – THÁNG 09/2021

 

A/ Lịch ôn Gò Vấp và Củ Chi : các bạn xem tại đây

 

B/ Danh sách ôn :

 1. Nhóm 01 : Các bạn xem tại đây
 2. Nhóm 02: Các bạn xem tại đây
 3. Nhóm 03: Các bạn xem tại đây
 4. Nhóm 04: Các bạn xem tại đây
 5. Nhóm 05: Các bạn xem tại đây
 6. Nhóm 06: Các bạn xem tại đây

 

 

 

Attachments

 • pdf n1
  File size: 160 KB Downloads: 191
 • pdf n2
  File size: 162 KB Downloads: 298
 • pdf N1
  File size: 159 KB Downloads: 173
 • pdf N2
  File size: 161 KB Downloads: 182
 • pdf N3
  File size: 162 KB Downloads: 256
 • pdf N4
  File size: 162 KB Downloads: 327
 • pdf N5
  File size: 164 KB Downloads: 185
 • pdf N6
  File size: 170 KB Downloads: 151
 • pdf N4
  File size: 166 KB Downloads: 175
 • pdf TKB
  File size: 183 KB Downloads: 170

Gọi cho tôi