LỊCH THI HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2022 – 2023

Phòng Đào Tạo thông báo lịch thi lần 1 dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) Khóa 15 và Khóa 16

Attachments

Gọi cho tôi