LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VĂN HÓA PHỔ THÔNG HỆ 2,5 NĂM, HỌC KỲ II – NĂM HỌC (2022 – 2023)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn học Văn hóa phổ thông hệ 2,5 năm, Học kỳ II – Năm học (2022 – 2023).

Học sinh, sinh viên khóa 13, khóa 14 và khóa 15 vui lòng cập nhật lịch thi theo từng cơ sở.

– Củ Chi

+ Khóa 13 Học sinh, sinh viên xem tại đây.

+ Khóa 14 Học sinh, sinh viên xem tại đây.

+ Khóa 15 Học sinh, sinh viên xem tại đây.

– Gò Vấp

+ Khóa 13 Học sinh, sinh viên xem tại đây.

+ Khóa 14 Học sinh, sinh viên xem tại đây.

+ Khóa 15 Chưa có lịch học văn hóa phổ thông.

Attachments

 • pdf K13-CS1
  File size: 194 KB Downloads: 70
 • pdf K14-CS1
  File size: 190 KB Downloads: 67
 • pdf K14-CS2
  File size: 201 KB Downloads: 77
 • pdf K15-CS1
  File size: 172 KB Downloads: 60
 • pdf K13-CS2.1
  File size: 219 KB Downloads: 63

Gọi cho tôi