LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH – HỌC KỲ II NĂM HỌC (2022 – 2023)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn học chuyên ngành học kỳ II năm học 2022 – 2023.

Học sinh, sinh viên khóa 14 và khóa 15 vui lòng cập nhật lịch thi theo từng cơ sở.

– Củ Chi

+ Khóa 14 học sinh, sinh viên xem tại đây.

+ Khóa 15 học sinh, sinh viên xem tại đây.

– Gò Vấp:

+ Khóa 14 học sinh, sinh viên xem tại đây.

+ Khóa 15 học sinh, sinh viên xem tại đây.

– Lớp Kế toán doanh nghiệp online 100% khóa 14 xem trong lịch thi Khóa 14 cở sở Gò Vấp.

– Lớp Kế toán doanh nghiệp Online 100% khóa 15 xem tại đây.

 

Attachments

Gọi cho tôi