Thời khóa biểu Khóa 14

Thời khóa biểu Khóa 14

(Cập nhật ngày 11/06/2022)

A. Thời khóa biểu  –  Cơ sở Củ Chi
 
I/ CHUYÊN NGÀNH

 

 

II/ MÔN CHUNG

 

B. Thời khóa biểu – Cơ sở Gò Vấp

I/ CHUYÊN NGÀNH

 

 

II/ MÔN CHUNG

C. LỚP ONLINE KẾ TOÁN

 

D. DANH SÁCH CHIA NHÓM CÁC LỚP THỰC HÀNH

  1. Lớp 02TM14A,C1: Các bạn xem tại đây: Nhóm 01
  2. Lớp 02TM14A,C1: Các bạn xem tại đây: Nhóm 02
  3. Lớp 02YS14A,C1 : Các bạn xem tại đây: Nhóm 01
  4. Lớp 02YS14A,C1 : Các bạn xem tại đây: Nhóm 02
  5. Lớp 02YS14B,D1: Các bạn xem tại đây: Nhóm 01
  6. Lớp 02YS14B,D1: Các bạn xem tại đây: Nhóm 02
  7. Lớp 02DD14A,C1: Các bạn xem tại đây: Nhóm 01
  8. Lớp 02DD14A,C1: Các bạn xem tại đây: Nhóm 02

E. DANH SÁCH CHIA NHÓM MÔN TIN HỌC

   1. Lớp 02BK14A1 (Nhóm 1): Các bạn xem tại đây

   2. Lớp 02BK14A1 (Nhóm 2): Các bạn xem tại đây

   3. Lớp 02BK14B1 (Nhóm 1): Các bạn xem tại đây

   4. Lớp 02BK14B1 (Nhóm 2): Các bạn xem tại đây

   5. Lớp 02BK14B2 (Nhóm 1): Các bạn xem tại đây

   6. Lớp 02BK14B2 (Nhóm 2): Các bạn xem tại đây 

   7. Lớp 01BK14A4 (Nhóm 1): Các bạn xem tại đây

   8. Lớp 01BK14A4 (Nhóm 2): Các bạn xem tại đây

Thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc:

Phòng Đào tạo trụ sở Củ chi: 028.37923601 (gặp Đào tạo)

Phòng Đào tạo cơ sở Gò vấp: 028.39840821

Hotline/Zalo: 0963200015

Email: phongdaotao@bachkhoasaigon.edu.vn

Fanpage: Phòng Đào Tạo – Công Tác HSSV SPC

Attachments

Gọi cho tôi