THỜI KHÓA BIỂU TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC VÀ KỸ THUẬT DƯỢC

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu tư vấn sử dụng thuốc và kỹ thuật dược

Địa chỉ: 1A – Nguyễn Văn Lượng, phương 6, quận Gò Vấp, Tp. HCM

Học sinh vui lòng cập nhật chi tiết hình bên dưới: 

Hoặc nhấn vào link xem TẠI ĐÂY

Gọi cho tôi