THÔNG BÁO LỊCH ÔN – LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH – THÁNG 12.2023

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH ÔN – LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH – THÁNG 12.2023

I. DANH SÁCH CHIA NHÓM ÔN:

II. DANH SÁCH CHIA NHÓM THI:

Attachments

Gọi cho tôi