THÔNG BÁO THI LẦN 2 – KHÓA 14 – VĂN HÓA PHỔ THÔNG – HỆ 2.5 NĂM

THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2

Học sinh xem thông báo tại đây

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ THI LẦN 1 “KHÔNG ĐẠT”

Học sinh xem  tại đây

 

DANH SÁCH MÔN THI

Học sinh xem  tại đây

 

Attachments

Gọi cho tôi