KẾT QUẢ HỌC TẬP – NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG – KHÓA 16

Học sinh – sinh viên vui lòng xem chi tiết điểm tất cả các môn theo chương trình đào tạo. Điểm số sẽ được cập nhật thay đổi từng tháng.

Riêng 6 môn cơ bản (môn chung) sẽ tổ chức theo lớp hoặc theo đợt nhập học: HSSV chưa tham gia học hoặc đang học chưa thi kết thúc môn sẽ không có tên trong bảng điểm.

– Ký hiệu viết tắt:

  • HSSV: Học sinh – sinh viên
  • TC là tín chỉ

I.ĐIỂM CÁC MÔN CƠ BẢN:

1/ Pháp luật (1 TC)

2/ Chính trị (2 TC)

3/ Giáo dục thể chất (1 TC)

4/ Giáo dục quốc phòng – an ninh (2 TC)

5/ Tin học (2 TC)

6/ Tiếng Anh (4 TC)

II. ĐIỂM CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH:

7/ Nhập môn điều dưỡng (2 TC)

8/ Vi sinh – ký sinh trùng (2 TC)

9/ Giải phẩu sinh lý (4 TC)

10/ Dược lý (2 TC)

11/ Điều dưỡng cơ sở 1 (4 TC)

12/ Điều dưỡng cơ sở 2 (4 TC)

13/ Chăm sóc người bệnh nội khoa (4 TC)

14/ Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa (4 TC)

15/ Chăm sóc Sức khỏe trẻ em (2 TC)

16/ Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình (2 TC)

17/ Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm (3 TC)

18/ Chăm sóc người bệnh lão khoa (2 TC)

19/ Chăm sóc người bệnh chuyên khoa (4 TC)

20/ Y tế cộng đồng (3 TC)

21/ Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe (3 TC)

22/ Kiễm soát nhiễm khuẩn (2 TC)

23/ Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (3 TC)

24/ Thực tế ngành (8 TC)

III. Danh sách HSSV đã nộp hồ sơ đăng ký xét miễn – chuyển điểm: ->  Xem tại đây

IV. HSSV thắc mắc điểm vui lòng điền thông tin vào link sau: 

 

Gọi cho tôi