KẾT QUẢ HỌC TẬP – NGÀNH MARKETING – KHÓA 16

Học sinh – sinh viên vui lòng xem chi tiết điểm tất cả các môn theo chương trình đào tạo. Điểm số sẽ được cập nhật thay đổi từng tháng.

Riêng 6 môn cơ bản (môn chung) sẽ tổ chức theo lớp hoặc theo đợt nhập học: HSSV chưa tham gia học hoặc đang học chưa thi kết thúc môn sẽ không có tên trong bảng điểm.

– Ký hiệu viết tắt:

  • HSSV: Học sinh – sinh viên
  • TC là tín chỉ

I.ĐIỂM CÁC MÔN CƠ BẢN:

1/ Pháp luật (1 TC)

2/ Chính trị (2 TC)

3/ Giáo dục thể chất (1 TC)

4/ Giáo dục quốc phòng – an ninh (2 TC)

5/ Tin học (2 TC)

6/ Tiếng Anh (4 TC)

II. ĐIỂM CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH:

7/ Kinh tế vi mô (2 TC)

8/ Quản trị học (2 TC)

9/ Marketing căn bản (2 TC)

10/ Nguyên lý kế toán (2 TC)

11/ Tiếng Anh chuyên ngành (3 TC)

12/ Nghiệp vụ marketing (2 TC)

13/ Quản trị sản phẩm (2 TC)

14/ Kênh phân phối bán hàng (2 TC)

15/ Định giá sản phẩm (2 TC)

16/ Giao tiếp trong kinh doanh (2 TC)

17/ Hành vi khách hàng (2 TC)

18/ Phân tích hoạt động kinh doanh (2 TC)

19/ Nghiệp vụ bán hàng (2 TC)

20/ Chiến lược và kế hoạch kinh doanh (2 TC)

21/ Quản trị nhân sự (2 TC)

22/ Thực tập cơ bản (1TC)

23/ Thực tập tốt nghiệp (7 TC)

III. Danh sách HSSV đã nộp hồ sơ đăng ký xét miễn – chuyển điểm: ->  Xem tại đây

IV. HSSV thắc mắc điểm vui lòng điền thông tin vào link sau: 

 

Gọi cho tôi