KẾT QUẢ HỌC TẬP – NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – KHÓA 16

Học sinh – sinh viên vui lòng xem chi tiết điểm tất cả các môn theo chương trình đào tạo. Điểm số sẽ được cập nhật thay đổi từng tháng.

Riêng 6 môn cơ bản (môn chung) sẽ tổ chức theo lớp hoặc theo đợt nhập học: HSSV chưa tham gia học hoặc đang học chưa thi kết thúc môn sẽ không có tên trong bảng điểm.

– Ký hiệu viết tắt:

  • HSSV: Học sinh – sinh viên
  • TC là tín chỉ

I.ĐIỂM CÁC MÔN CƠ BẢN:

1/ Pháp luật (1 TC)

2/ Chính trị (2 TC)

3/ Giáo dục thể chất (1 TC)

4/ Giáo dục quốc phòng – an ninh (2 TC)

5/ Tin học (2 TC)

6/ Tiếng Anh (4 TC)

II. ĐIỂM CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH:

7/ Kinh tế vi mô (2 TC)

8/ Lý thuyết tài chính tiền tệ (2 TC)

9/ Marketing căn bản (2 TC)

10/ Nguyên lý kế toán (2 TC)

11/ Tiếng anh chuyên ngành (3 TC)

12/ Thuế và thực hành khai báo thuế (2 TC)

13/ Kiểm toán (3 TC)

14/ Kế toán doanh nghiệp 1 (2 TC)

15/ Kế toán doanh nghiệp 2 (2 TC)

16/ Giao tiếp trong kinh doanh (2 TC)

17/ Tài chính doanh nghiệp (2 TC)

18/ Phân tích hoạt động kinh doanh (2 TC)

19/ Kế toán Excel (2 TC)

20/ Phần mềm kế toán MISA (2 TC)

21/ Thực tập cơ bản (1 TC)

22/ Thực tập tốt nghiệp (7 TC)

III. Danh sách HSSV đã nộp hồ sơ đăng ký xét miễn – chuyển điểm: ->  Xem tại đây

IV. HSSV thắc mắc điểm vui lòng điền thông tin vào link sau: 

 

Gọi cho tôi