KẾT QUẢ HỌC TẬP – NGÀNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM (CNTT) – KHÓA 16

Học sinh – sinh viên vui lòng xem chi tiết điểm tất cả các môn theo chương trình đào tạo. Điểm số sẽ được cập nhật thay đổi từng tháng.

Riêng 6 môn cơ bản (môn chung) sẽ tổ chức theo lớp hoặc theo đợt nhập học: HSSV chưa tham gia học hoặc đang học chưa thi kết thúc môn sẽ không có tên trong bảng điểm.

– Ký hiệu viết tắt:

  • HSSV: Học sinh – sinh viên
  • TC là tín chỉ

I.ĐIỂM CÁC MÔN CƠ BẢN:

1/ Pháp luật (1 TC)

2/ Chính trị (2 TC)

3/ Giáo dục thể chất (1 TC)

4/ Giáo dục quốc phòng – an ninh (2TC)

5/ Tin học (2TC)

6/ Tiếng Anh (4TC)

II. ĐIỂM CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH:

7/ Lắp ráp – cài đặt – bảo trì máy tính (3TC)

8/ Mạng máy tính (2TC)

9/ Cơ sở dữ liệu (2TC)

10/ Đồ họa ứng dụng (3TC)

11/ Lập trình cơ bản (2TC)

12/ Tiếng Anh chuyên ngành (3TC)

13/ Lập trình Windows (C#.NET) – (2TC)

14/ Quản trị mạng Windows Server (3TC)

15/ Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server (2TC)

16/ Lập trình hướng đối tượng với C#  (2TC)

17/ Thiết kế website cơ bản (2TC)

18/ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3TC)

19/ Xây dựng website với PHP và My SQL    (2TC)

20/ Lập trình JAVA  (2TC)

21/ Thực tập cơ bản (1TC)

22/ Thực tập tốt nghiệp (7TC)

III. Danh sách HSSV đã nộp hồ sơ đăng ký xét miễn – chuyển điểm: ->  Xem tại đây

IV. HSSV thắc mắc điểm vui lòng điền thông tin vào link sau: 

 

Gọi cho tôi