LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1 TRUNG CẤP THÁNG 06 VÀ 07/2021

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo lịch thi kết thúc môn học tháng 06 và 07 năm 2021

A. LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC CỦ CHI

Khóa 13: Các bạn xem tại đây

 

B. LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC GÒ VẤP 

Khóa 13 : Các bạn xem tại đây

Môn chung khóa 12. Các bạn xem tại đây

 

 

Attachments

Gọi cho tôi