Thông báo tổ chức thi kết thúc môn học theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo tổ chức thi kết thúc môn học theo hình thức trực tuyến:

Thông báo thi online bksg

Gọi cho tôi