LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1 TRUNG CẤP THÁNG 08 VÀ 09/2021

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo lịch thi kết thúc môn học tháng 08 và 09 năm 2021

A. LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC CỦ CHI

Khóa 13: Các bạn xem tại đây

Khóa 13 : Môn chung- Các bạn xem tại đây

Khóa 14: Các bạn xem tại đây

 

B. LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC GÒ VẤP 

Khóa 13 : Các bạn xem tại đây

Khóa 13 : Môn chung- Các bạn xem tại đây

Khóa 14: Các bạn xem tại đây

 

 

Attachments

Gọi cho tôi