THÔNG BÁO LỊCH ÔN – LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH – THÁNG 05.2024

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH ÔN – LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH – THÁNG 04.2024

I. LỊCH ÔN

II. LỊCH THI

III. DANH SÁCH CHIA NHÓM ÔN:

IV. DANH SÁCH CHIA NHÓM THI:

Attachments

Gọi cho tôi