THÔNG BÁO LỊCH ÔN – LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – THÁNG 04.2024

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH ÔN – LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – THÁNG 04.2024

I. LỊCH ÔN

I. LỊCH THI

I. DANH SÁCH CHIA NHÓM ÔN:

II. DANH SÁCH CHIA NHÓM THI:

 

Attachments

Gọi cho tôi